KIDinformatie.com
KIDinfo forum!!!


Sperma niet beter door onthouding.


Woensdag 9 juli 2003.

Een paar met een kinderwens dat zich vóór de vruchtbare periode van de vrouw onthoudt van geslachtsgemeenschap in de hoop daarmee de kans op conceptie te vergroten is verkeerd bezig. Israëlische onderzoekers concluderen dat bij mannen met een lage kwaliteit sperma de werkzaamheid daarvan niet door enkele dagen onthuoding wordt verbeterd, zoals algemeen wordt aangenomen, maar juist verlaagd. Zij constateren dat bij mannen met een normale vruchtbaarheid de kwaliteit van het sperma hetzelfde blijft ongeacht de periode van onthouding, B.V. 1 2 OF 10 dagen.

Onderzoeker Eliahu Levitas onderzocht meer dan 7200 zaadmonsters van 6000 mannen. Ruim 4500 daarvan bleken normaal, terwijl de overige in meer of mindere mate van lage kwaliteit waren. De donors hadden voor zij hun monsters gaven een zekere, per persoon variërende periode niet aan seks gedaan, met een max. van 2 weken.

Er bleek dat bij mannen met een lage kwaliteit sperma bij onthouding de hoeveelheid sperma toenam, maar niet de kwaliteit. Die bleek over het algemeen zelfs steeds slechter te worden naarmate de onthouding langer duurde. Vanaf de tweede dag van onthouding was sprake van een dalende curve, met het dieptepunt op dag 6. Daarna bleef de kwaliteit praktisch op hetzelfde lage niveau. Ook bleek dat het percentage slecht werkende zaadcellen na enkele dagen onthouding toenam.

Volgens richtlijnen van de wereldgezondheidsorganisatie is het aan te bevelen dat mannen, die hun vruchtbaarheid willen vergroten, 2 tot 7 dagen onthouding hebben voor zij hun zaad laten testen.

Levitas zegt dat 2 dagen onthouding positief kan werken, vooral bij Kunstmatige Inseminatie, omdat de kwaliteit van het zaad dan optimaal lijkt. Langduriger onthouding werkt volgens hem alleen maar negatief. Zijn bevindingen worden bevestigd door andere onderzoekers, Zoals Karl Nygren van het Sophia ziekenhuis in Stockholm, die zegt dat het geen zin heeft seks op te geven om zaad te verzamelen. Lyn Fraser van het King's College in Londen beaamt: Je krijgt meer spermavolume en sperma, maar de kwaliteit is minder. Nieuw sperma is beter dan oud sperma. Wat werkelijk zin heeft is het systeem 'doorspoelen' zodat de zaadcellen vers zijn. (AP)
Valid HTML 4.01 Transitional
Valide CSS! eXTReMe Tracker