KIDinformatie.com
KIDinfo forum!!!Koop uw boek bij BOL.COM en steun KIDinformatie.com!!Dilemma's rondom spermadonorschap. (2004)

Auteur: Roegholt, M.
ISBN 9065231296.
Uitgeverij: uitgeverij van brug.

KID, Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad, bestaat als medische behandeling sinds 1950. Er zijn sindsdien in Nederland naar schatting zo'n dertig- tot veertigduizend kinderen met donorzaad verwekt. Dit zijn voor het overgrote deel kinderen van anonieme donoren, de zogeheten 'A-donoren'. In 2003 trad een nieuwe wet in werking (met een overgangstermijn tot 1 juni 2004) die een einde maakt aan de anonimiteit van de spermadonor. Met ingang van 1 juni 2004 zullen in een databank de gegevens van donoren en verwekte kinderen gekoppeld zijn. Er zijn dan alleen nog de zogeheten 'B-donoren', donoren wier identiteit later, op verzoek van het kind bekend mag worden gemaakt.
In dit boek lopen twee kernvragen parallel: 'hoe gaat het met de KID-kinderen en hun ouders?', en 'hoe kunnen we de huidige wet beoordelen'? In een uitgebreide inleiding en vele interviews komen onder meer de volgende themas aan de orde:
- Hoe diep zit een kinderwens en hoe ver gaan mensen in hun verlangen naar kinderen?
- Wat voor medisch-ethische vragen en antwoorden roept een medische praktijk als KID op?
- Hoe zit het met de openheid van getrouwde stellen (m/v) die het hun kind kunnen maar niet hoeven vertellen?
- Is het 'slecht' voor het welbevinden van kinderen om via donorinseminatie verwekt te zijn?
- Was de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting het goede antwoord op het 'belang van het kind' dat centraal stond bij de totstandkoming van de wet?

"Gewenster kan ik niet zijn" Linda (21): "Nou, wij zijn tenminste honderd procent gewild en gepland. Mijn vader en moeder hebben er heel wat voor over gehad dat wij kwamen".
"Een verrijking van mijn leven" Jan (50), verpleegkundige, is tussen 1980 en 1988 donor geweest bij twee klinieken. Hij heeft onder invloed van de op handen zijnde wetswijziging bij beide klinieken achteraf zijn gegevens bekend gemaakt.

Over de auteur: Mart Roegholt (1953) studeerde geschiedenis en sociaal-cultureel werk. Zij werkte in verschillende functies, onder meer als beleidsmedewerker en freelance journalist. Zij is zelf ouder van KID-kinderen. Haar inleiding besluit zij als volgt:
Mijn betrokkenheid was een sterk motief om dit boek te schrijven, maar heeft natuurlijk een journalistiek nadeel: gebrek aan distantie. Ik heb geprobeerd de mensen die ik sprak zo min mogelijk te sturen in hun verhaal. Betrokkenheid had ook een voordeel bij het praten over een zo bijzonder persoonlijk onderwerp: dat ik me goed in ouders en kinderen in dezelfde situatie kon verplaatsen, schiep een sfeer van vertrouwen. Het klinkt misschien gek, maar na het horen van zoveel verschillende ervaringen en standpunten, positief en negatief, lukt het me nog minder om me een mening te vormen over KID dan toen in met interviewen en schrijven begon. Het is een bijzonder ingewikkeld maar ook wezenlijk onderwerp. Het gaat over leven en je leven inrichten, tegenover wat gangbaar is en maatschappelijke normering. Het gaat over wetgeving die diep ingrijpt in privë-levens.
Elk perspectief is anders, elk mens en elk mensenleven is anders. De waarheid bestaat niet, het blijft zoeken en manoeuvreren tussen veel dilemma's.

Mijn mening: Het eerste boek over KID is eindelijk een feit! Lang bleef dit onderwerp een leemte in het aanbod aan boeken. Voor dit boek interviewde de auteur hetero-, lesbische en alleenstaande ouders, KID-kinderen, donoren en artsen. Veel verschillende verhalen en meningen dus. Mooi om dit allemaal gebundeld bij elkaar te hebben en nuttig om de verschillende meningen op een rij te hebben. Naast de interviews is er ook een hoofdstuk over de KID-praktijk en de nieuwe wet. Nuttige kost voor mensen die KID overwegen of al een KID-kind hebben en iedereen die er beroepsmatig in geïnteresseerd is!

Een wereldwondertje. (2006)

Auteurs: M van Seggelen & L van de Wiel.
Uitgeverij: mvscreations.
Email: wereldwondertje.

Wereldwondertje Een boekje gemaakt voor kindjes die door middel van KID zijn geboren.
Het boekje is met liefde en vol enthousiasme geschreven door hun trotse ouders die zich realiseerden dat er geen Nederlandstalige boekjes op de markt waren waarmee zij hun kind het KID-verhaal kunnen duidelijk maken.

Een Wereldwondertje is een kinderboek voor kinderen vanaf circa 3 jaar dat in eerste instantie kan worden voorgelezen maar op latere leeftijd ook makkelijk zelf te lezen is. Het is het verhaaltje van Lotte en Ruben dat op eenvoudige en kinderlijke wijze hun ontstaan beschrijft door middel van KID. Door kleurrijke pakkende tekeningen wordt het geheel opgevrolijkt en visueel gemaakt.

Oranje boven. (2006)

Auteur: Caja cazemier.
ISBN: 9025109888.
Uitgeverij: Uitgeverij holland, Haarlem.
Website.
E-mail.

Oranje boven Oranje haar is vreselijk, vindt Daan, en hij kan het weten want hij wordt er dagelijks mee gepest. Als hij het nou van zijn vader of moeder had, dan was hij tenminste niet de enige vuurtoren. Maar mama heeft geen oranje haar en zijn vader kent hij niet. Ook zoiets raars, wie kent zijn eigen vader nou niet?

Mama wil in elk geval niet over hem praten. Dat is natuurlijk de schuld van Joris, haar nieuwe vriend. Daan is ook teleurgesteld in Malika. Jarenlang waren ze vrienden, maar nu doet ze mee met de pesters. Als hij eindelijk besluit zelf in actie te komen, pakt dat helemaal verkeerd uit. Er zit maar één ding op: zijn vader zoeken. Maar zal hij hem ook vinden?

Een wereldwondertje KID ma-ma. (2007)

Auteur: M van Seggelen.
Uitgeverij: mvscreations.
Email: wereldwondertje.>

WereldwonderEen boekje gemaakt voor kindjes die d.m.v. KID zijn geboren in een gezin met 1 of 2 mama ('s).

De serie Een wereldwondertje is een serie boekjes met liefde en vol enthousiasme geschreven door hun trotse ouders die zich realiseerden dat er voor jonge kinderen geen Nederlandstalige boekjes op de markt waren waarmee zij hun kind hun bijzondere manier van ontstaan duidelijk kunnen maken.

Een Wereldwondertje is een kinderboek voor kinderen vanaf circa 3 jaar dat in eerste instantie kan worden voorgelezen maar op latere leeftijd ook makkelijk zelf te lezen is. Het is het verhaaltje van een jongetje en een meisje dat op eenvoudige en kinderlijke wijze hun ontstaan beschrijft door middel van KID in een mama gezin. Door kleurrijke pakkende tekeningen wordt het geheel opgevrolijkt en visueel gemaakt.

Dan word je toch een leuke tante (2009).

Auteur: Marjon Woudstra.
ISBN: 9789065232304.
Uitgeverij: uitgeverij van brug.

Leuke tanteIn "Dan word je toch een leuke tante" schrijft Marjon Woudstra (1961) op een openhartige manier over haar onbeantwoorde kinderwens. Dertien jaar bewoog zij zich tussen hoop, vrees, teleurstelling, hoop, vrees, teleurstelling...

Behalve de auteur komt ook haar partner aan het woord. Hoewel zijn verhaal ook over de kinderwens van marjon gaat, heeft hij de jaren van hoop, vrees en teleurstelling heel anders ervaren. "Dan word je toch een leuke tante" beschrijft zo de strijd tussen twee mensen die van elkaar houden maar elkaar door een eenzijdige kinderwens dreigen te verliezen.

In de dertien jaren gaat ook het gewone "leven" door. Voor de schrijfster lijkt het alsof ze er maar half aan deelneemt. Alsof het echte leven pas begint als ze zwanger is. Goedbedoelde raad van vrienden en familie 'dat er meer is dan het hebben van een kind' valt per definitie verkeerd, net als opmerkingen als 'Dan word je toch een leuke tante' of 'Dan neem je toch een hond'...

Het verdriet om ongewenste kinderloosheid gaat nooit weg maar wordt wel minder. De kunst is (weer) plezier te hebben in je leven. Te accepteren en te genieten van hoe het is. En, als het meezit, als leuke tante, met hond!

Uit onbekende bron, dilemma's rondom spermadonorschap.

Auteur: Mart Roegholt.
ISBN: 9065231269.

Uit onbekende bron Sinds tientallen jaren bestaat in Nederland Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID). Aanvankelijk vond KID vooral plaats als de mannelijke partner onvruchtbaar was, later (vooral) ook bij lesbische paren en alleenstaande vrouwen. Lange tijd was de anonimiteit van de donor een strikte regel, later - in de jaren negentig - kwam er een keuzemogelijkheid en sinds kort bepaalt de wet dat anoniem donorschap niet meer wordt gegarandeerd. Een volwassen KID-kind kan desgewenst de identiteit van de zaaddonor leren kennen.

Dit boek bestaat uit interviews met KID-kinderen, KID-moeders, donors en artsen. Duidelijke conclusies zijn er niet. Het vergaat de kinderen, moeders en donors gemiddeld niet slechter dan andere mensen, zij het dat de bereidheid aan dit boek mee te werken al op selectie kan duiden. Het is eigenlijk een tamelijk objectiverend boek geworden. Het onderwerp gaat leven door de persoonlijke contexten van (vooral) de kinderen en de ouders. Het onderwerp wordt er meer tastbaar door, niet meer of minder aantrekkelijk. Te verwachten is dat de nieuwe wetgeving het aantal donors verder zal doen afnemen.

Meer dan gewenst, handboek voor lesbische en homoseksuele ouders.

Auteur: Hans Warmerdam en Annemies Gort.
ISBN: 9055152064.

Meer dan gewenst In veertien chronologisch naar de leeftijd van hun kind gerangschikte interviews vertellen homoseksuele mannen en vrouwen hoe zij hun kinderwens realiseerden en hoe zij hun kind opvoeden. Er komen samenwonende mannen- en vrouwenstellen, alleenstaande of -wonende mannen en vrouwen, een sociale moeder en twee pleegvaders aan het woord over hun ouderschap; kinderen vanaf zeven jaar vertellend over hun homoseksuele ouders. De meeste ouders kregen kinderen via kunstmatige of zelf-inseminatie, enkele vrouwen in een huwelijk. Daarna volgt informatie over ouderschap, bevruchting en de juridische kanten van ouderschap.

Dit boek geeft een reëel beeld van de positieve en negatieve kanten van homoseksueel ouderschap, zowel voor ouders als kinderen. Het is helder en informatief geschreven en laat zien dat er veel invalshoeken en opvattingen mogelijk zijn. De feitelijke info is bijzonder nuttig en praktisch. Een belangrijk boek, ook voor mensen die homoseksuele ouders in hun omgeving hebben. Met lijst van boeken, brochures, diaseries, videobanden en nuttige adressen. Rood omslag met zwart-witfoto van alle kinderen. In deze tweede druk zijn recente veranderingen in het relevante personen- en familierecht opgenomen.

Wel kinderen, geen man. lesbisch en alleenstaand moederschap,

Auteur: Anke van Dijke en Linda Terpstra.
ISBN: 9072477243.
(niet meer leverbaar).

Steeds meer lesbische paren en alleenstaande vrouwen kiezen ervoor om zonder mannelijke partner of vader kinderen te krijgen. Het gaat hier om vrouwen die de verwekking en de opvoeding van een kind losgekoppeld hebben van een liefdesrelatie met een man en er wordt bij de opvoeding geen vader betrokken. De vrouwen die in het boek aan het woord komen hebben welbewust, dus voorafgaand aan de conceptie (bevruchting), deze keuze gemaakt. Vrouwen die "per ongeluk" zwanger zijn geworden en daarna pas de keuze gemaakt hebben om het kind te behouden en zonder mannelijke partner en/of vader op te voeden, worden in dit boek buiten beschouwing gelaten. Het boek gaat over vrouwen die kiezen voor een afwijkende leef- en opvoedingssituatie en doorbreken daarmee welbewust de gangbare normen ten aanzien van gezinsvorming en moederschap.

Aan de hand van 21 interviews met zulke moeders, aangevuld met een literatuurstudie en onderzoek naar het beleid en de toegankelijkheid van KID-centra (Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad) voor "alleenstaanden" en lesbische paren, wordt in het boek een goed beeld geschetst van hoe deze vrouwen met verschillende aspecten van dit leven geconfronteerd worden. Zo worden de manieren van verwekken, het moederschap, vooroordelen en weerbaarheid, en maatschappelijke participatie belicht.

Mijn moeders zijn lesbisch en ik ben ook normaal.

Auteur: O. Reef.
ISBN: 9062493475.

Mijn moeders zijn lesbisch Bente heeft nogal wat problemen om onder ogen te zien, zoals een verhuizing, een ziek broertje en een onbekende vader, maar door haar nieuwe vriendin ziet ze de betrekkelijkheid van al die zorgen in.

De hoofdpersoon in dit boek is Bente, een meisje van bijna 13, dat in groep 8 zit. Ze woont samen met haar moeders Birgit (zoals ze zelf altijd zegt: 'Ik kom uit Birgit') en Marijke, en met haar zusje Renske (ook uit Birgit) en haar broertje (jaaa.....) JELMER (uit Marijke). Ze wonen in een klein huis in Rotterdam, maar op een dag vertellen Birgit en Marijke haar dat ze gaan verhuizen naar een veel groter huis in een dorp. Dit is ook omdat ze nu 'boven' wonen, en Jelmer heeft een spierziekte, waardoor traplopen haast niet meer gaat. Bente vindt dit eerst eigenlijk niet leuk, vooral omdat ze dan haar vriendinnen kwijtraakt, maar later vindt ze het toch wel gezellig. Er zit niet echt één bepaald probleem centraal in dit boek, het gaat meer over een normaal leven als pubermeisje, waar dan bijkomt dat dit meisje twee moeders heeft. Bente komt allerlei dingen tegen waarover ze keuzes moet maken, zoals drank, sigaretten, drugs, de ziekte van haar broertje, haar geaardheid, en wat ze er nou eigenlijk van vindt dat ze twee moeders heeft!

Hoe is dat nou, als je twee moeders hebt in plaats van een moeder en een vader? Bente heeft er nooit zo over nagedacht. Maar nu ze verhuisd is en op de middelbare school zit, komen er ineens allemaal vragen in haar op. Wie zou haar vader zijn? Hoe kom je erachter of je zelf hetero bent? Waarom willen mensen eigenlijk vrijen? Het lijkt wel of alles in de wereld draait om seks en de gevolgen daarvan. Bente probeert thuis zoveel mogelijk te ontlopen. Ze zoekt haar eigen weg, met vrienden die roken en blowen en vaak tot diep in de nacht uitgaan. Alles is beter dan die rare moeders thuis. Daar wil ze niet meer bij horen Hoewel.....

Ha die pa
Ha, die Papa! (2009)

Auteur: Patricia van Amsterdam.
Illustraties: Wendy de Boer.
ISBN: 9789087590703.

Hoe vertel je in begrijpelijke taal dat een kind met behulp van kid (kunstmatige inseminatie met donorzaad) is geboren? Dit boekje biedt uitkomst. Een duidelijk verhaal voor jonge kinderen over kid, geschreven door Patricia van Amsterdam, moeder van 2 kinderen die geboren zijn met behulp van kid.


KID-kindKID kind.

Auteur: Caja Cazemier.
ISBN: 9026993986.
Uitgeverij: Holkema & Warendorf.

Een verhaal over een meisje dat te horen krijgt dat haar vader niet haar biologische vader is, omdat dat haar ouders KID lieten toepassen. Bestemd voor kinderen vanaf 12 jaar (maar ook goed voor KID ouders!).

Echt emma

Bovenstaand boek is in 2009 opnieuw verschenen onder de titel: Echt Emma.
Auteur: Caja Cazemier.
ISBN: 9789021667560.
Uitgeverij: Ploegsma
Valid HTML 4.01 Transitional
Valide CSS! eXTReMe Tracker