KIDinformatie.com
KIDinfo forum!!!


Behandelingen.

ZI
IUI
IVF
ICSI
MESA / TESA

ZI

ZI, Zelfinseminatie kan met een 5ml. spuitje worden uitgevoerd, de inseminatie met een spuitje dient zo diep mogelijk in de schede te worden uitgevoerd. Sommige vrouwen voelen zich onzeker, en vragen zich af of het zaad wel bij de baarmoedermond komt. In dat geval kan een cupje worden toegepast dat is gemaakt van hard plastic. Er zit een slangetje aan met daarop een klemmetje. Op het einde van het slangetje past een dopje of een injectiespuit zonder naald. Het cupje zelf past op de baarmoedermond. Er geen bewijs is van een betere werkzaamheid van het cupje. Lees meer over zelfinseminatie.


IUI

iui Deze afkorting staat voor intra-uteriene inseminatie. Dit wil zeggen dat het sperma van de man in het laboratorium voorbereid wordt, waarna het rechtstreeks in de baarmoederholte wordt ingespoten. Dit heeft twee voordelen: de zaadcellen moeten niet meer doorheen de slijmprop in de baarmoederhals en de zaadcellen in het voorbereide staal zijn reeds een selectie van de beste zaadcellen.

De belangrijkste voorwaarde om deze techniek te kunnen gebruiken is de doorgankelijkheid van de eileiders. Indien die afgesloten zijn, kan het zaad onmogelijk tot bij de eicel geraken. De stimulatiebehandeling die bij deze techniek wordt gebruikt is eerder mild. Het is de bedoeling met de stimulatie één tot drie rijpe follikels (met eicellen) te bekomen. Meer eicellen zou het risico op een meervoudige zwangerschap op een onaanvaardbare wijze doen toenemen.


IVF

ivf Deze afkorting staat voor in vitro fertilisatie. Na een goede stimulatie van de follikels wordt een eicelpunctie uitgevoerd. De bekomen eicellen worden in het laboratorium in een schaaltje gemengd met voorbereid sperma (inseminatie) en dan in een broedstoof (incubator) geplaatst. De incubator zal de kweekvloeistof op de juiste temperatuur en zuurtegraad houden. Doordat de beste zaadcellen zich door deze techniek in de onmiddellijke nabijheid bevinden van de eicellen, duurt het gewoonlijk niet lang voordat een zaadcel zich door de eischaal gewerkt heeft en de eicel bevrucht heeft. Als alles naar wens gaat zal een groot deel van de eicellen bevruchten. Indien er helemaal geen of slechts zeer weinig van de eicellen bevrucht zijn, kan dit wijzen op een probleem met de eicellen, de zaadcellen of beiden. Dit is steeds teleurstellend nieuws, maar de informatie kan gebruikt worden om de volgende cyclus een andere, meer ingewikkelde techniek te proberen. Na de bevruchting worden de embryo's regelmatig gevolgd om te zien of de embryonale ontwikkeling normaal is.

Gewoonlijk worden op de tweede of derde dag na de eicelpunctie een tot twee embryo's teruggeplaatst in de baarmoederholte. Dit noemen we de embryotransfer. Het is een eenvoudige en pijnloze procedure waarbij doorheen de baarmoederhals een klein buisje (katheter) tot in de baarmoederholte wordt gebracht zodat de embryo's hier in een kleine hoeveelheid kweekvloeistof kunnen getransfereerd worden. In de baarmoederholte ontwikkelen de teruggeplaatste embryo's zich verder tot ze groot genoeg zijn om door de eischaal te breken en zich in te nestelen in het baarmoederslijmvlies. De embryo's die niet worden teruggeplaatst worden ingevroren indien er tenminste geen tekens zijn van ernstige stoornissen in de embryonale ontwikkeling. De ingevroren embryo's kunnen dan later ontdooid en teruggeplaatst worden.


ICSI

Deze afkorting staat voor intracytoplasmatic sperm-injection. In gevallen van ernstige afwijkingen van het spermabeeld biedt IVF dikwijls geen oplossing. Hoewel door de voorbereiding van het spermastaal bij IVF alleen de beste zaadcellen worden gebruikt, kunnen bij sommige mannen zelfs deze beste zaadcellen niet goed genoeg zijn om op 'eigen kracht' doorheen de eischaal te raken. Ook wanneer er een zeer slechte bevruchting was van de eicellen in een vorige IVF-cyclus, lijkt het weinig zinvol verder te gaan met IVF.

icsiIn deze gevallen kan ICSI soms een oplossing zijn. Het principe van ICSI bestaat erin dat met behulp van een heel verfijnde microscoop één zaadcel rechtstreeks in elke eicel wordt geïnjecteerd via een ultrafijne glazen injectienaald. Na de zaadcelinjectie moet het erfelijk materiaal in de kop van de zaadcel nog vrijkomen en zich vermengen met dat van de eicel. Wanneer dat niet gebeurt, is de bevruchting niet volledig. Met andere woorden, de zaadcel injectie is een eerste stap in de (in dit geval geassisteerde) bevruchting, maar die is slechts beëindigd wanneer er versmelting is van het erfelijk materiaal van man en vrouw. Dat is een voorwaarde voor een normale embryo-ontwikkeling. Een zaadcel injectie is dus geen garantie voor het verkrijgen van embryo's. Na de zaadcel injectie verloopt de rest zoals bij IVF: twee tot drie dagen na de eicelpunctie gebeurt de terugplaatsing van de beste embryo's.


MESA, TESA en TESE

Bij sommige mannen kan het soms moeilijk zijn om voldoende goede zaadcellen af te zonderen voor de ICSI procedure uit een gewoon ejaculaat. Wanneer dit het geval is, bestaat de mogelijkheid toch voldoende zaadcellen te bekomen rechtstreeks uit de bijbal (de epididymis) of de teelbal (de testis). Uit de bijbal (MESA) of de teelbal (TESA) kunnen immers onder lokale verdoving met een heel fijne naald dikwijls voldoende zaadcellen worden opgezogen om toch een ICSI-procedure te kunnen uitvoeren. In een heel klein aantal gevallen is een naaldaspiratie onvoldoende en moet een kleine insnede in de teelbal gemaakt worden (TESE) om een klein stukje weefsel te verwijderen. Uit dit weefsel kan de embryoloog dan de zaadcellen afzonderen.
Valid HTML 4.01 Transitional
Valide CSS! eXTReMe Tracker